Picture of La P@u (Formació) Grup
Divulgació acta de qualificacions provisionals del Mòdul Professional 04 UF2
by La P@u (Formació) Grup - Thursday, 20 July 2017, 2:03 PM
 

Hola a totes i a tots,

avui es divulga l'acta de qualificacions provisionals de la validació del curs del TES "Atenció en múltiples víctimes".

En aquest comunicat, pots descargar-te el pdf amb les notes provisionals de les citades unitats formatives. La nota resultant és la nota final ponderada de les qualificacions otorgades per l'empresa i pel centre educatiu col·laborador, segons els criteris de qualificació establerts en la programació i comunicats a l'inici de cada curs.

Tens vint dies a partir d'avui per comunicar a l'Àrea de Formació qualsevol dubte, al·legació o reclamació. A pratir de llavors, s'emetran de forma oficial l'ordre d'elaborar els certificats per part del centre educatiu.

Des de l'Àrea de Formació volem felicitar a la gran quantitat de persones que han aprovat aquests cursos que es repeteixen per segona vegada a Grup La Pau. Per altra banda, també volem encoratjar a les persones que malauradament no són aptes en algun del cursos, per seguir esforant-se per seguir endavant en el recorregut tècnico-professional de la titulació TES.

A l'hora, també agraïm la feina feta pel claustre del centre educatiu col·laborador per l'assesoria pedagògica en l'acord de la programació i el seguiment realitzat, així com el docents interns de Grup La Pau que han realitzat les sessions presencials d'aquestes unitats formatives.

Atentament,

Àrea de Formació.