Picture of La P@u (Formació) Grup
Divulgació proves POT's
by La P@u (Formació) Grup - Thursday, 19 September 2019, 9:40 AM
 

Hola a totes i a tots,

s'ha divulgat la informació per les proves lliures de 2019-2020 per a l'obtenció de la titulació TES a través del Dept. d'Ensenyament.

Les dates de la inscripció són les següents:

  • Termini d'inscripció: del 7 al 23 d'octubre de 2019
  • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar aquest formulari degudament complimentat al correu electrònic gestioproves.educacio@gencat.cat): fins al 25 d'octubre de 2019. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 7 al 23 d'octubre de 2019
  • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Educació): fins al 23 d'octubre de 2019
  • Pagament ordinari de la taxa: fins al 25 d'octubre de 2019 (abans de les 22 h)
  • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 8 de novembre de 2019
  • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 25 de novembre de 2019
  • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 10 de desembre de 2019
  • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2019

Pots consultar tots els tràmits en aquest enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Cordialment,

Àrea de Formació - Grup La Pau