Picture of La P@u (Formació) Grup
Formació en SVB + DEA
by La P@u (Formació) Grup - Wednesday, 13 March 2019, 3:40 PM
 

Hola a totes i a tots, 

Segons el pla de formació per 2019, s'informa que les properes sessions formatives són sobre la recertificació i obtenció (en cas de caducitat) de la capacitació en Suport Vital Bàsic i ús del DEA (SVB+DEA).

A tenir en compte QUE:

  • Els dies previstos són el 28 de febrer i el 20, 26 i 28 de març.
  • Les properes sessions (només de recertificació) estan previstes pel proper mes de novembre.
  • L'Àrea de RRHH està alertant a les treballadores i treballadors que tenen aquesta formació en el itinerari formatiu de 2019, com a formació obligatòria i retribuïda.
  • El personal amb titulació TES no ha de realitzar aquesta formació fins que els organismes competents no canvïin substancialment les guies d'actuació en cas d'ACR.

Qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb el teu coordinador de formació continuada.

Atentament,

Àrea de Formació