Picture of La P@u (Formació) Grup
Calendari de formació (2ºsemestre 2017)
by La P@u (Formació) Grup - Tuesday, 29 August 2017, 2:26 PM
 

Hola a totes i a tots,

avui divulguem el calendari previst per les accions formatives que resten pendents per l'exercici 2017. Aquestes accions es troben basades en la implantació del pla estratègic de formació continuada PEFAI 2014-18 i en les necessitats detectades en l’enquesta del passat gener.

Davant de qualsevol dubte, posa't en contacte amb coordinació de formació:

aguerrero@gruplapau.net (934970384; de 7h a 15h), o bé directament amb mpique@gruplapau.net.

SETEMBRE:

 - Validació TES “Incorporació al treball” (M11, UF1)

 • Dimecres 6-setembre (8:30-11:30)
 • Dijous 7-setembre (15:30-18:30)

 - Validació TES “Patologies neurològiques d’urgència” (M5, UF5)

 • Dimecres 6-setembre (11:30-14:30)
 • Dijous 7-setembre (18:30-21:30)

- Validació TES “Prevenció de riscos laborals” (M11, UF2)

 • Dimecres 27-setembre (8:30-11:30)
 • Dijous 28-setembre (15:30-18:30)

 - Validació TES “Incorporació al treball” (M11, UF1)

 • Dimecres 27-setembre (11:30-14:30)
 • Dijous 28-setembre (18:30-21:30)

 OCTUBRE:

 - Validació TES “Incorporació al treball” (M11, UF1)

 • Dimecres 18-octubre (8:30-11:30)
 • Dijous 19-octubre (15:30-18:30)

 - Validació TES “Patologies psiquiàtriques d’urgència” (M5, UF5)

 • Dimecres 18-octubre (11:30-14:30)
 • Dijous 19-octubre (18:30-21:30)

- Validació TES “Empresa i iniciativa emprenedora” (M12, UF1)

 • Dimecres 25-octubre (8:30-11:30)
 • Dijous 26-octubre (15:30-18:30)

- Validació TES “Prevenció de riscos laborals” (M11, UF2)

 • Dimecres 25-octubre (11:30-14:30)
 • Dijous 26-octubre (18:30-21:30)

 - Curs RACC: PRL en la conducció

 • Dissabte 28-octubre (9:00-18:00)

 NOVEMBRE:

- Recertificació en SVB + DEA

 • 7, 8 i 9 de novembre (horaris a concretar)

 - Curs RACC: PRL en la conducció

 • Dimecres 22-novembre (9:00-18:00)

 - Curs RACC: PRL en la conducció

 • o Dissabte 25-novembre (9:00-18:00)

 - Curs RACC: PRL en la conducció

 • Dimecres 29-novembre (9:00-18:00)

 DESEMBRE:

 - Repàs i preparació per les Proves Lliures per a l’Obtenció de la Titulació TES (POTs 2017-18)

 • 12, 13 i 14 de desembre (horaris a concretar)

 - Suport vital avançat per tècnics i abordatge en IMV

 • 19, 20 i 21 de desembre (horaris a concretar)

Cordialment,

Àrea de Formació - GLP