Picture of La P@u (Formació) Grup
Programa de formació continuada en Prevenció de Riscos Laborals
by La P@u (Formació) Grup - Friday, 14 July 2017, 1:10 PM
 

Benvolguts/des,

Grup La Pau modifica la implantació de la formació continuada en PRL.

Més enllà del "Curs de PRL en la Conducció", durant el tercer trimestre de 2017 i fins finals de 2018, l'Àrea de Formació oferirà una formació de 5 hores presencials obligada per tot el personal treballador que inclou continguts en prevenció de riscos bàsics, específics i sobre altres riscos relacionats amb els centres sanitaris.

Aquesta formació serà avaluada cada 3 anys a través d'una recertificació. En cas de no obtenir aquesta recertificació caldrà tornar a fer la formació complerta.

Excempcions:

a) no requeriran realitzar la formació del Curs Bàsic en PRL les persones de nova incorporació en aquests darrers anys que han realitzat la formació d'acollida.

b) no requeriran realitzat la formació del Curs Bàsic en PRL les persones inscrites en el proper curs del TES impartit a l'empresa (Mòdul 11 Unitat 2) previst els dies 27 i 28 de setembre i els dies 25 i 26 de'octubre.

Per qualsevol dubte, cal posar-se en contacte amb el teu coordinador de formació continuada.

Àrea de Formació

Grup La Pau