Formació professional semi-presencial per a Tècnic N2 sobre el CFGM en ESA, impartida des de l'empresa i acordada amb el Dept d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Acció entesa dins el marc de les mesures flexiblitzadores del Pla General de Formació Professional, amb el suport dels centres educatius col·laboradors per l'acord de la programació, el seguiment online, la validació dels resultats d'aprenentatge i la certificació de les unitats formatives.

Seguiment dels continguts  del DECRET 123/2012 de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del CFGM en Emergències Sanitàries.

 

Sub-categories
TES: Logística sanitària (M02)
TES: Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència (M04)
TES: Atenció sanitària especial (M05)
TES: Plans d'emergència i dispositius de risc previsible (M08)
TES: Teleemergències (M09)
TES: Anatomofisiologia i patologia bàsica (M10)
TES: Formació i orientació laboral (M11)
TES: Empresa i iniciativa emprenedora (M12)
TES: Anglès Tècnic (M13)
TES: Síntesi (M14)
  • Espai dedicat únicament a la divulgació de material per les proves d'obtenció lliures de la titulació TES.

    Àrea de Formació  -  GLP

    Self enrolment: Material de suport POT's #TES