Vídeo 6 min: Història clínica compartida HC3 (TicSalut)

Tic

Click https://vimeo.com/119945016 link to open resource.