Actualització de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

La Carta que fins ara recollia els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària es va elaborar al 2001. Atesos els canvis que s’estan produint en la nostra societat en relació amb els rols individuals i col·lectius, es feia imprescindible la seva revisió des de la perspectiva del Pla de salut 2011-2015, que centra el model d’atenció en les persones i les famílies. Amb la participació de professionals, centres sanitaris, entitats i col·lectius socials representatius de l’àmbit de la salut s’ha aconseguit un nou text amb el màxim de consens. La carta revisada aprovada pel Departament de Salut el juny i que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en va prendre coneixement a l’agost, defineix un nou àmbit relacional, en un marc programàtic i entorn ètic, alhora que promou la transparència i la proactivitat i reforça l’autonomia i la responsabilitat personal, per assolir un ciutadà empoderat amb el maneig de la seva salut.

Click drets-fullet-resum-vertical.pdf link to view the file.