Picture of La P@u (Formació) Grup
POTs 2022_Proves lliures TES
by La P@u (Formació) Grup - Monday, 20 September 2021, 3:20 PM
 

Hola a totes i tots,

Entre els propers 7 al 20 d’octubre, s’obre el període d’inscripció per les proves lliures per a l‘obtenció de la titulació (POTs 2022) del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Emergències Sanitàries (TES), sent previstes les avaluacions a partir del 17 de gener.

Atenció: segons el Dept. dEnsenyament, pel que fa al títol de tècnic/a en Emergències Sanitàries, únicament s'oferiran aquells mòduls professionals i unitats formatives que no puguin ser acreditats per mitjà de l'experiència laboral a partir dels processos d'acreditació de les competències professionals: és a dir, només s'oferiran els mòduls professionals de Teleemergències (M09), Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques (M10), Formació i Orientació Laboral (M11), Empresa i Iniciativa Emprenedora (M12), Anglès Tècnic (M13) i Síntesi (M14).

 

Calendari inscripció:

  • Termini d'inscripció: del 7 al 20 d'octubre de 2021.
  • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar aquest formulari degudament complimentat al correu electrònic gestioproves.educacio@gencat.cat): fins al 22 d'octubre de 2021. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 7 al 22 d'octubre de 2021.
  • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Educació): fins al 20 d'octubre de 2021.
  • Pagament ordinari de la taxa: fins al 21 d'octubre de 2021 (abans de les 22 h).
  • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 8 de novembre de 2021.
  • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 25 de novembre de 2021.
  • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 14 de desembre de 2021
  • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 20 de desembre de 2021

Per més informació, consulta aquest enllaç: aquí

Atentament,

Àrea de Formació - La Pau SCC