Picture of La P@u (Formació) Grup
Avaluació i acreditació de competències professionals TES 2019-20
by La P@u (Formació) Grup - Tuesday, 7 January 2020, 2:06 PM
 

Hola a totes i a tots,

A partir del 7/1/2020 s'ha obert la preinscripció del Procediment d’Avaluació i Acreditació de Competències Professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, per la temporada 2019-2020 (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8024/1775677.pdf) sota el procediment de convocatòria oberta, en l’àmbit de les emergències sanitàries, es convoquen un total de 100 places per les dues qualificacions:

SAN025_2. Trasllat sanitari

SAN122_2. Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes

Les persones aspirants que vulguin participar en el procediment han de fer la Sol·licitud de Preinscripció de forma telemàtica, a partir del dia següent de la publicació de la Resolució, a través del web Acredita't http://acreditat.gencat.cat o al web del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya https://conforcat.gencat.cat/ fins el dia 28 de gener. 

 

L'assignació de places es farà primer pel número d’unitats de competències superades de la mateixa qualificació professional que presenti el candidat, i després per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d'entrada. 

A les persones aspirants preinscrites els arribarà un resguard PDF a l'adreça electrònica que hagin informat que hauran d'imprimir per presentar-la juntament amb la resta de documentació justificativa. El full de lliurament de la documentació justificativa estarà disponible a la web https://conforcat.gencat.cat/

La documentació justificativa dels requisits de participació, amb el full de lliurament de la mateixa s’ha de presentar prioritàriament de forma presencial a la seu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Per realitzar aquest tràmit és necessari demanar cita prèvia disponible a la web https://conforcat.gencat.cat/.

També es pot presentar la documentació als registres establerts d'acord amb l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cordialment, 

Àrea de Formació