Continguts formació juny 2022 Mataró

  

Acció formativa: Primers auxilis i embenats davant lesions tèrmiques

Continguts:

a- Algoritmes SVB (CCR)

b- Lesions per agents físics (La Pau Formació)

c- Infografia protocol cremats HVH

d- Malalt Cremat (Procediments SEM)