Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: L’organització del cos humà. 19 hores.
 • UF 2: La salut i la malaltia. 22 hores.
 • UF 3: El moviment i la percepció. 22 hores.
 • UF 4: L’oxigenació i la distribució de sang. 22 hores.
 • UF 5: El metabolisme i l’excreció. 22 hores.
 • UF 6: La regulació interna i la seva relació amb l’exterior. 25 hores.
 • Objectius del curs:

  L’estructura jeràrquica i l’organització general de l’organisme i en
  descriu les unitats estructurals i relacions segons especialització.

  Localització de les estructures anatòmiques i diferencia els sistemes convencionals de
  topografia corporal.

  Durada: 19 hores (6 hores presencials)

  Self enrolment: L'organització del cos humà M10UF1
 • Objectius del curs:

  Identificar els aspectes generals de la patologia, descrivint els elements del
  procés dinàmic d’emmalaltir i la seva relació amb la clínica.

  Durada: 22 hores (6h presencials)

  Self enrolment: La salut i la malaltia M10UF2
 • Objectius del curs:

  Reconèixer els sistemes relacionats amb el moviment, la percepció i la relació descrivint l'estructura, el funcionament i les malalties del sistema nerviós, els sentits i l'aparell locomotor.

  Durada: 22 hores (6h presencials)

  Self enrolment: El moviment i la percepció M10UF3
 • Objectius del curs:

  Reconeix els sistemes relacionats amb l'oxigenació i distribució de sang, descrivint l'estructura, el funcionament i les malalties de l'aparell cardiocirculatori, l'aparell respiratori i la sang.

  Durada: 22 hores (6h presencials)

  Self enrolment: L'oxigenació i la distribució de la sang M10UF4
 • Objectius del curs:

  Reconèixer els sistemes relacionats amb el metabolisme, descrivint l'estructura, el funcionament i les malalties de l'aparell digestiu i l'aparell renal.

  Durada: 22 hores (6h presencials)

  Self enrolment: El metabolisme i l'excreció M10UF5
 • Objectius del curs:

  Reconèixer els sistemes que intervenen en la regulació interna de l'organisme i la seva relació amb l'exterior, descrivint l'estructura, el funcionament i les malalties del sistema endocrí, l'aparell genital i el sistema immunològic.

  Durada: 25 hores (6h presencials)

  Self enrolment: La regulació interna i la seva relació amb l’exterior M10UF6