Dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària.

 • SEGONA EDICIÓ DEL CURS 

  Objectius del curs:

  •  Conèixer els sistemes gestors de despatx de centres coordinadors d'emergències i d'altres tipus, identificant les funcions i elements del sistema despatx de trucades.
  • Establir la comunicació en un sistema de transmissió integrat i descriure els elements del procés de comunicació interpersonal.

  Durada: 33 hores (6 hores presencials).

  Self enrolment: Centres coordinadors M09UF1 (2ª edició)
 • SEGONA EDICIÓ DEL CURS

  Objectius:

  • Recepció de demandes d’emergències, descripció del procés de recepció i identificació de les dades significatives.
  • Valoració de la demanada d'assistència i descripció dels protocols d'actuació de la sala de coordinació.

  Durada: 33 hores (6h presencials)

  Self enrolment: Resposta i valoració de la demanda M09UF2 (2ª edició)