Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores.
 • Objectius del curs:

  Seleccionar oportunitats d'ocupació, exercint els drets i complint les obligacions que es deriven de les relacions laborals, i aplicant les estratègies del treball en equip valorant la seva eficàcia i eficiència per a la consecució dels objectius de l’organització.

  Durada: 66 hores (12h presencials)

  Self enrolment: Incorporació al treball M11UF1
 • Objectius del curs:

  Reconèixer els elements de la prevenció de riscos a l'empresa i aplicarmesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

  Durada: 33 hores (9h presencials)

  Self enrolment: Prevenció de riscos laborals M11UF2