Durada: 132 hores  Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

 Unitats formatives que el componen:

  • UF 1: Atenció sanitàriaimmediata. 96 hores. 
  • UF 2: Atenció a múltiples víctimes. 36 hores.
  • Objecius del curs

    Coneixer els  desplegaments organitzatius sanitaris en situacions d’emergència, identificant els sectors assistencials i les estructures desplegades.

    Durada: 36 hores (9h presencials)

    Self enrolment: Atenció a múltiples víctimes M4UF2